Kulturherbst Kärnten - Logo for Facebook

Brauchtum Heimat Tradition

impresum

Urad Koroške deželne vlade
Oddelek 6, Kompetenčni center za izobraževanje, generacije in kulturo,
Pododdelek za ljudsko kulturo in običaje

Bahnhofplatz 5
9020 Celovec ob Vrbskem jezeru

Tel.: 05 0536 16274
Faks: 05 0536 16270

Vodja projekta:
dipl. ped. Klaus Tschaitschmann,
E-pošta: abt6.volkskultur@ktn.gv.at
www.kulturherbst-kaernten.at

Spletno oblikovanje in tehnična izvedba:
pixelpoint multimedia werbe gmbh

8.-Mai-Straße 26
9020 Celovec ob Vrbskem jezeru

Tel.: +43 463/500777
Faks:+43 463/500777-50

Splet: pixelpoint multimedia
Domača stran: www.pixelpoint.at

Fotografije:
zagotovili nosilci projekta in arhiv Oddelka za trženje in upravljanje inovacij Koroške turistične organizacije Kärnten Werbung GmbH, razen če ni poimensko drugače navedeno

Slika v ozadju:
Richard Klammer
www.richardklammer.net